Krzywdząca opinia pacjenta na temat lekarza

Michał Badowski12 maja 2023Komentarze (0)

Panie mecenasie, czy my lekarze naprawdę nie możemy niczego zrobić z tymi szkalującymi opiniami pacjentów?” – tak rozpoczęła się moja rozmowa z klientką. Była to lekarka prowadząca praktykę w dziedzinie ginekologii, z wieloletnim doświadczeniem i uznaniem w swoim środowisku, jednocześnie ciesząca się zaufaniem wśród pacjentek.

Wystarczył jednak ten jeden feralny dzień, żeby Jej cały dorobek zawodowy został zakwestionowany, a dotychczasowy porządek uległ zachwianiu. Sytuacja nie do pozazdroszczenia, rodem z prozy Kafki, ale faktycznie zmaterializowana w jednej z prywatnych placówek medycznych. Jak do tego doszło?

Tło zdarzenia

Pacjentka została skierowana na wizytę do ginekologa przez położną, dysponowała jedynie częściowo wykonanymi badaniami, gdyż w świetle wyjaśnień pacjentki „położna nie miała uprawnień do pobrania cytologii”, co nie było zgodne ze stanem rzeczywistym.W przeszłości lekarka wielokrotnie informowała kierownictwo placówki o nieprawidłowej praktyce postępowania położnej, która kierowała pacjentki do ginekologa bez wymaganej, kompletnej dokumentacji, a nierzadko z samymi poleceniami skierowanymi do lekarza. W efekcie pacjentki były kierowane do lekarza  bez wymaganych badań.

Bywało też, że pacjentki zgłaszały się do ginekologa ze skierowaniem podpisanym przez położną na pobranie cytologii i stopnia czystości pochwy, ale nie deklarowały chęci odbycia wizyty lekarskiej u ginekologa, jako że ciążę prowadziła położna, a lekarz miał tylko „pobrać badania dla prowadzenia ciąży”.

Nieprawidłowość powyższej praktyki wynikała stąd, że lekarz nie może wykonywać poleceń pacjentki, ani położonej, jako że wyłącznie on sam ponosi odpowiedzialność za zdrowie pacjentki w ciąży.

Lekarka informowała pacjentki skierowane do niej przez wspomnianą położną, że może wydać im skierowania i pobrać wszystkie badania, ale będzie to już prowadzenie ciąży przez lekarza, co wiąże się z wizytą lekarską, w trakcie której ginekolog będzie mógł dokonał oceny wyników badań, a w konsekwencji wziąć za nie odpowiedzialność.

Po zbadaniu pacjentki, lekarka stwierdziła stan zapalny, zaleciła odpowiednie leczenie i wykonanie cytologii po leczeniu. 

Dwadzieścia pięć dni później pacjentka złożyła do placówki pismo reklamacyjne, z którego wynikało, że udzielająca świadczenia medycznego ginekolożka była dla niej „niemiła”, „nieuprzejma”, odmówiła wykonania cytologii z uwagi na stan zapalny, zamiast tego przepisała jej antybiotyk, którego ostatecznie pozwana i tak nie wykupiła i nie przyjęła.

Wskazała, że położna zbadała jej ponownie pH, które okazało się w normie, a nadto zleciła wykonanie posiewu z pochwy, które wykazało jedynie zakażenie GBS, czego miała świadomość. Reasumując pacjentka zarzuciła lekarce zachowanie wysoce nieprofesjonalne, narażające ją i jej dziecko na utratę zdrowia. 

Obrona dobrego imienia

W pozwie o usunięcie skutków naruszenia dóbr osobistych, lekarka domagała się pisemnych przeprosin.

W odpowiedzi na pozew, wnosząc o jego oddalenie, pozwana pacjentka powołała się na wolność wyrażania opinii stanowiącą jeden z głównych fundamentów demokratycznego, pluralistycznego społeczeństwa.

Ostatecznie sprawa, w której występowałem, zakończyła się… wystosowaniem przez pacjentkę listu  na adres pracodawcy mojej klientki.

Tym razem nie była to kolejna reklamacja, lecz przeprosiny za podanie nieprawdziwych i krzywdzących zarzutów zawartych w piśmie reklamacyjnym. Jednocześnie pacjentka wyraziła ubolewanie, że sformułowane przez nią bezpodstawne zarzuty naruszyły cześć, godność i dobre imię ginekolożki oraz naraziły ją na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania zawodu lekarza.

Istota sprawy

O ile wrażenia z wizyty mogą mieć charakter czysto subiektywny, przy czym pacjentka w piśmie reklamacyjnym błędnie utożsamiła wyrażenie przez lekarza dezaprobaty w odniesieniu do nieprawidłowej praktyki położnej z nieuprzejmością ukierunkowaną w stronę pacjentki, tak w realiach sprawy lekarka poczuła się dotknięta pewnymi stwierdzeniami.

Nie ulega wątpliwości, że użyte sformułowania odnoszące się do jej zachowania, a mianowicie „wysoce nieprofesjonalne” i „narażające na utratę zdrowia” prowadzą w powszechnym społecznym odczuciu do naruszenia dóbr osobistych takich jak godność, cześć, dobre imię, pozycja zawodowa oraz autorytet w środowisku medycznym. 

Wypada zauważyć, że powyższymi zwrotami pacjentka nie tylko zarzuciła lekarce  brak należytych kompetencji, ale również przypisała jej działanie wyczerpujące znamiona przestępstwa z art. 160 Kodeksu karnego, mając przy tym świadomość, że brak było jakichkolwiek obiektywnych okoliczności wspierających takie twierdzenia.

W tym czasie nie toczyło się bowiem żadne postępowanie (karne, dyscyplinarne) przeciwko lekarce, która przepisując pacjentce lek na infekcję, przeznaczony dla kobiet w ciąży w istocie postępowała zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i należytą starannością.

Zasady prawidłowego rozumowania i doświadczenie życiowe nakazują przyjąć, że gdyby pacjentka rzeczywiście czuła się pokrzywdzona zachowaniem ginekolożki skorzystałaby ze swoich uprawnień denuncjacyjnych przed organami ścigania, czego jednak nie uczyniła.

W rezultacie złożone w niniejszej sprawie pismo reklamacyjne służyć miało jedynie bezpodstawnemu zdyskredytowaniu powódki w jej miejscu pracy. 

Niezadowolenie pacjenta vs dobra osobiste lekarza

Pewnym truizmem wydaje się stwierdzenie, że nie zawsze pacjent lub jego rodzina będą zadowoleni z leczenia, czy sposobu ich potraktowania przez lekarza.

Prawo musi jednak postawić wyraźną barierę dla zachowań nieuzasadnionych i krzywdzących dla lekarza, w szczególności w sytuacjach, gdy krytyka zdeterminowana jest wolą obrażenia, czy zaszkodzenia w środowisku zawodowym.

Cześć i dobre imię podlegają ochronie, a zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego naruszenie czci, może nastąpić zarówno przez pomówienie o ujemne postępowanie w życiu osobistym i rodzinnym, jak i przez zarzucenie niewłaściwego postępowania w życiu zawodowym, naruszające dobre imię danej osoby i mogące narazić ją na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania zawodu lub innej działalności.

Michał Badowski
radca prawny

Photo by Georgiy Datsenko (iStock).

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch z siedzibą w Lublinie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem obronalekarzawprocesie@blochkancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis: