O mnie

Nazywam się Michał Badowski i jestem radcą prawnym współpracującym z kancelarią mec. Leszka Blocha. W latach 2005-2008 odbyłem aplikację prokuratorską przy Prokuraturze Okręgowej w Lublinie, gdzie jednocześnie zatrudniony byłem na stanowisku aplikanta etatowego z uprawnieniem do popierania aktu oskarżenia przed sądem.

W 2014 roku złożyłem z wyróżnieniem egzamin radcowski. Aspirując do wykonywania zawodu sędziego przez lata  zajmowałem stanowiska związane ze stosowaniem prawa w sądownictwie administracyjnym i powszechnym. W szczególności, pracując jako asystent sędziego w Sądzie Okręgowym w Lublinie w V Wydziale Karnym Odwoławczym, przygotowywałem projekty orzeczeń prawomocnie kończących postępowanie karne wraz z uzasadnieniami, nierzadko w sprawach dotyczących odpowiedzialności lekarzy.

Zdobyta wiedza i doświadczenie, w tym znajomość metodyki wykonywania kilku profesji prawniczych, pozwalają mi obecnie na wielopłaszycznowe, niejako „trójwymiarowe” spojrzenie na sprawy karne, a mianowicie z punktu widzenia obrońcy, oskarżyciela, czy wreszcie sądu.

Od 2017 roku wpisany jestem na listę radców prawnych reprezentujących skarżących przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu w indywidualnych sprawach osób fizycznych.

*****