Wstęp

Michał Badowski18 maja 2017Komentarze (0)

Początkom każdej aktywności w sposób oczywisty towarzyszą pytania o istotę zjawiska, wokół którego koncentruje się dane przedsięwzięcie. Nie może być inaczej w przypadku prowadzenia bloga traktującego o odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej lekarzy, którzy stanowią szczególną grupę zawodową.

Próbując znaleźć wspólny mianownik dla tego rodzaju spraw, wypada zastanowić się, czym tak naprawdę charakteryzuje się odpowiedzialność lekarzy, co odróżnia niebezpieczeństwo narażenia się przedstawicieli tej grupy zawodowej na naruszenie norm prawa karnego przy wykonywaniu pracy w porównaniu do innych profesji?

Przede wszystkim należy zauważyć, że w czasach tak dynamicznego rozwoju nowych technologii coraz szersze jest spektrum interwencji medycznych, znacznie więcej jest też wykonywanych zabiegów. Czynności lecznicze, które niegdyś miały charakter eksperymentalny i obarczone były wysokim ryzykiem niepowodzenia współcześnie wykonywane są na porządku dziennym. Truizmem wydaje się stwierdzenie, że ryzyko jest pewnym nieodłącznym elementem, wpisanym w pracę lekarza.

Jednocześnie reguły postępowania medycznego nie znajdują pełnego oparcia w usystematyzowanym zbiorze norm wyznaczających standardy, lecz wynikają z zasad wiedzy i powszechnie przyjętej praktyki lekarskiej. Ta ostatnia nie ma jednak monolitycznego charakteru, jako że zmienia się ona z upływem czasu i nieustannie wzbudza rozbieżność ocen pomiędzy przedstawicielami różnych kierunków wiedzy medycznej nie tylko co do metod, środków leczniczych, ale i również kardynalnych zasad. Powoduje to dość poważne trudności w czynieniu rozróżnienia, co w jednostkowym przypadku mieści się w obrębie lege artis, a co już nie, zwłaszcza w przypadku nowych metod, które tak bardzo polaryzują opinie środowiska naukowego.

Nie można przy tym pominąć faktu, że lekarze w ramach wykonywania czynności zawodowych mają styczność z najważniejszymi dobrami prawnie chronionymi, a mianowicie z życiem i zdrowiem ludzkim. W pewnych sytuacjach obowiązujące normy prawa nakładają na lekarzy szczególny obowiązek opieki, czyniąc ich wprost gwarantami bezpieczeństwa pacjenta. Za specyficznym charakterem wspomnianych dóbr przemawia to, że zmiany wywołane określonym działaniem lub zaniechaniem lekarzy oraz personelu medycznego, mają nierzadko charakter nieodwracalny i w odróżnieniu od błędów innych grup zawodowych nie mogą być w łatwy sposób skorygowane, jak ma to miejsce w przypadku wytworzenia nowej, wolnej od wad rzeczy, czy wydania prawidłowej decyzji administracyjnej.

Powyższe okoliczności powinny zostać uwzględnione przy całościowej prawnej ocenie zdarzenia, zaś rolą obrońcy jest należyte uwypuklenie specyfiki czynności zawodowych lekarzy.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Bloch z siedzibą w Lublinie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem obronalekarzawprocesie@blochkancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Następny wpis: