UE

Od 2008 roku funkcjonuje System Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym (IMI) – specjalne narzędzie informatyczne wypracowane przez Komisję Europejską w porozumieniu z urzędami krajowymi, które w założeniu ma usprawnić wzajemnej współpracy pomiędzy administracjami państw członkowskich w procesie realizacji dyrektyw rynku wewnętrznego UE. Początkowo system ten był wykorzystywany w celu gromadzenia i przetwarzania różnego rodzaju informacji […]