przediagnozowanie

Współcześnie przyjmuje się następujące domeny szkodliwości poruszonego w ostatnim wpisie zjawiska przediagnozowania. 1. Efekt psychologiczny. Dłuższy pobyt pacjenta w szpitalu niż uzasadnione jest to rzeczywistym stanem jego zdrowia, po wykluczeniu chirurgicznych i innych powikłań, skutkować może wystąpieniem niesłusznego przekonania o ciężkości doznanego obrażenia i wpłynąć na jego postawę poprzez wyzwolenie zachowań hipochondrycznych. 2. Efekt fizyczny […]

Jeśli prześledzimy doniesienia medialne dotyczące błędów lekarskich, zauważymy, że w przytłaczającej większości przypadków mamy do czynienia z relacjami koncentrującymi się wokół poszkodowanego pacjenta i doznanych przez niego cierpień. Ujemne przeżycia lekarza uwikłanego w postępowania dyscyplinarne i sądowe, często bezpodstawnie, najwyraźniej traktuje się marginalnie, jako ryzyko wkalkulowane w wykonywanie zawodu i nie poświęca im się miejsca […]