lekarz postępowanie dyscyplinarne

   W praktyce lekarskiej trudności nastręcza określenie granic obowiązku udzielania pacjentowi informacji, o którym mowa w art. 13 Kodeksu Etyki Lekarskiej: Obowiązkiem lekarza jest respektowanie prawa pacjenta do świadomego udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących jego zdrowia.  Informacja udzielona pacjentowi powinna być sformułowana w sposób dla niego zrozumiały. Lekarz powinien poinformować pacjenta o stopniu ewentualnego ryzyka zabiegów […]

Proces karny jako dolegliwość

Michał Badowski29 maja 20173 komentarze

O znaczeniu czasu w rozpoznawaniu chorób i leczeniu ich nie muszę nikogo przekonywać. Od momentu wystąpienia pierwszych objawów rozstroju zdrowia do zwrócenia się o pomoc do specjalisty z reguły mija pewien czas. Następnie upływa kolejny okres potrzebny na ustalenie rozpoznania. Dopiero w dalszej kolejności wprowadza się leczenie. Wszystkie te opóźnienia mają o tyle istotne znaczenie, że […]

Wstęp

Michał Badowski18 maja 2017Komentarze (0)

Początkom każdej aktywności w sposób oczywisty towarzyszą pytania o istotę zjawiska, wokół którego koncentruje się dane przedsięwzięcie. Nie może być inaczej w przypadku prowadzenia bloga traktującego o odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej lekarzy, którzy stanowią szczególną grupę zawodową. Próbując znaleźć wspólny mianownik dla tego rodzaju spraw, wypada zastanowić się, czym tak naprawdę charakteryzuje się odpowiedzialność lekarzy, […]