KEL

O znaczeniu etyki zawodowej

Michał Badowski16 lipca 2017Komentarze (1)

Specyfiką wykonywania zawodu lekarza jest konieczność przestrzegania dwóch systemów norm – zarówno nakazów i zakazów o charakterze prawnym, jak również tych wynikających z etyki zawodowej. Etykę zawodową można określić jako pewną doktrynę moralną, dokonującą systematyzacji ocen i norm moralnych związanych z wykonywaniem określonego zawodu. Przyjmuje się, że reguły i zasady etyki zawodowej powinny mieć na celu nie tylko […]