kara dyscyplinarna

Dotychczas sądy dyscyplinarne orzekały o pozbawieniu prawa do wykonywania zawodu lekarza jedynie w 14 sprawach i miało to zawsze miejsce w najbardziej drastycznych przypadkach, gdy dochodziło do poważnego okaleczenia pacjentów. Wydane niedawno orzeczenie Sądu Najwyższego dotyczy zagadnienia adekwatności kary do stopnia zawinienia. Rażąca surowość zakazu wykonywania zawodu Pokrzywdzony pacjent złożył skargę na lekarza dentystę Sławomira […]